Als leerkracht in het primair onderwijs ervaar ik, dat de wil er is om ieder kind op zijn eigen manier van leren aan te spreken, maar dat dit in de praktijk niet makkelijk is uit te voeren.

Mijn uitdaging binnen remedial teachingbureau De Plukkehut is om de taal van elk kind te kunnen spreken.
Om samen op de manier, die bij het kind past, te werken aan datgene waar een kind beter in wil worden.

Voor de toekomst hoop ik eigenaar te zijn van een remedial teaching bureau waarin we met diverse professionals kunnen werken aan de begeleiding van (speciale) kinderen. Er zijn plannen in ontwikkeling om samen te gaan werken met een reken en gedragsspecialist, een ontwikkelingspsychologe en een sociaal pedagogisch hulpverlener gespecialiseerd in vrijetijdsbesteding.

- Ingeborg Janssen -