Ingeborg Janssen

De Plukkehut is mijn initiatief, tevens ben ik groepsleerkracht van groep 1 / 2 op een basisschool.

Mijn specialiteit binnen De Plukkehut is het vakgebied taal/lezen.
Ik heb me verdiept in het verschijnsel Dyslexie en de speciale leesbegeleidingsvormen Ralfi en Connect Vloeiend Lezen.

HAVO 1998, PABO 2002, PDO¹-spelling: gevorderd spellen 2002, PDO-spelling: aanvankelijk spellen 2003, Hoger Beroepsonderwijs Speciaal Onderwijs leerroute Orthopedagogiek/ Remedial Teaching 2004, PDO- lezen: 2005, Hoger Beroepsonderwijs leerroute Dyslexie 2006, Windesheim Ralfi en Connect Vloeiend Lezen 2008, Master Special Educational Needs specialisatie Onderwijsleerproblemen 2009.

¹ PDO Pedagogisch Didactisch Onderzoek